Afkorting o b v betekenis

  • Abonneren
  • Aandeel

Vereniging van Letterkundigen tegenwoordig: VSenV. Gereformeerde Studenten Vereniging. Nederlands Katholiek Vakverbond.

Instituut voor de aanmoediging van I nnovatie door W etenschap en T echnologie in Vlaanderen. Rijksinstituut voor Kust en Zee. Regionaal opleidingencentrum. Deutsches Institut für Normung. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Maatschappelijke vorming.

G elijke O nderwijs K ansen -beleid. Emergency Locator Transmitter. Hogeschool voor Kunsten en Architectuur. Vlaamse Amateurmuziekorganisatie. Die afgekorte vorm kom slegs in die geskrewe weergawe voor.

Stichting Garantiefonds Reisgelden. Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Baanrecord ; Belgisch record.

Alle definities van VOB

Sociaal-economische initiatie. Régie Autonome des Transports Parisiens. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bachelor Applied Science. Corps Diplomatique. Nederlands Instituut voor Marketing. Vereniging van Schrijvers en Vertalers.

  • Smit het gebel. Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
  • Nationaal Cyber Security Centrum. Socialistische Partij.

Magic Pointsin Role playing games. Beroepspraktijkvorming in het mbo en vmbo. Hier volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen? Comit voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Engels: before Christ: Nederlands: v.

Navigatiemenu

Technische Universiteit Eindhoven. Simple Mail Transfer Protocol. Stem van Biafra. Arbeiders Jeugd Centrale.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie! Algemeen Belgisch Vakverbond. Overlijdensrisicoverzekering NL. Koninklijke Notarile Beroepsorganisatie. Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Structured Query Language.

Links met informatie over diverse expertise gebieden.

Autoriteit Persoonsgegevens. Partij voor de Vrijheid nl. Stichting voor Bodemkartering. Macro Economische Verkenning.

Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. Cascading Style Sheets. Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Doneren. Massachusetts Institute of Technology. PSV voetbalclub? Internationale Schaatsunie. Chief Executive Officer.

Definities die `b v d ` bevatten:

Wireless Local Area Network. Vlaamse gemeenschapscommissie. Instituut voor de aanmoediging van I nnovatie door W etenschap en T echnologie in Vlaanderen. Wet maatschappelijke ondersteuning.

Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst. Tweetalig hoger algemeen voortgezet onderwijs. Overlijdensrisicoverzekering NL?